CENNÍK SLUŽIEB RK4 s.r.o.

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI- PROVÍZIA PRE RK4


PRI PREDAJI: 

PROVÍZIA:                                                     CENA NEHNUTEĽNOSTI:

4.000,-€                                                        do 100.000,-€

4 %                                                                     nad 100.000,-€ do 300.000,-€

dohodou (min. 3, 5 %)                             nad 300.000,-€

dohodou                                                        nad 1.000.000,-€


PRI KÚPE:

Provízia z ceny kupovanej nehnuteľnosti.

1:  1,5 % + 50% zo zjendanej ceny nadol

2:  3,5 %


SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI- PROVÍZIA PRE RK4

PROVÍZIA: výška jednomesačného nájmu ------------------------------------------

Účinnosť cenníka RK4 s.r.o. od 1.1.2024

Milan Korman, konateľ