CENNÍK SLUŽIEB RK4 s.r.o.

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI- PROVÍZIA PRE RK4

PROVÍZIA:                              CENA NEHNUTEĽNOSTI:

3.000,-€                                                         do 100.000,-€

3%                                                                  nad 100.000,-€ do 300.000,-€

dohodou (min. 2,5%)                                    nad 300.000,-€

dohodou                                                         nad 1.000.000,-€


SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI- PROVÍZIA PRE RK4

PROVÍZIA: výška jednomesačného nájmu ------------------------------------------

Účinnosť cenníka RK4 s.r.o. od 1.1.2023

Milan Korman, konateľ